‘’Κίνηση Πολιτών για την ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου Μεσογείων’’

«Κίνηση Πολιτών για την ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου Μεσογείων»

Διακήρυξη

Σήμερα, ως ενεργοί πολίτες της Ανατολικής Αττικής, ιδρύουμε την Κίνηση Πολιτών για την ίδρυση ‘’Γενικού Νοσοκομείου Μεσογείων’’
Μοναδικός σκοπός μας είναι η επιδίωξη, ποικιλοτρόπως, της λειτουργίας ενός Γενικού Νοσοκομείου στα Μεσόγεια Αττικής.

Δελτία Τύπου

Δημοσιεύσεις στον Τύπο