Επικαιρότητα

Ψήφισμα του Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης υπέρ της ανέγερσης Νοσοκομείου στα Μεσόγεια