Όροι χρήσης


Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε και τηρείται από το nosokomeio-mesogeia.gr για την ανάδειξη και προώθηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ίδρυσης νοσοκομείου στα Μεσόγεια Αττικής.

 
Ο ιστότοπος σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών του στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την εθνική νομοθεσία.
Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλειά σας. Κάθε επισκέπτης που επιθυμεί να ενημερωθεί πιο αναλυτικά παρακαλείται να μεταβεί στην Πολιτική Απορρήτου στον παρακάνω σύνδεσμο nosokomeio-mesogeia.gr 

Η χρήση του ισοτόπου  nosokomeio-mesogeia.gr  από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον Iστότοπο.

Ως εκ τούτου, ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Συνιστάται στο Χρήστη ο περιοδικός έλεγχος των όρων, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των παρόντων όρων. Με την αποδοχή των όρων, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οκτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία του Χρήστη είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών, αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), αυτός έχει δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή. Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήση


Ειδικότερα για τα cookies του ιστότοπου:
Μοναδικά cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, και συγκεκριμένα: α) τα απαραίτητα session cookies, για να είναι εφικτή η λειτουργία και αλληλεπίδραση του ιστότοπου με τον επισκέπτη, τα οποία διαγράφονται μετά το πέρας της επίσκεψης στον ιστότοπο. β) cookies λειτουργικότητας, για την ευκολότερη περιήγηση του χρήστη, όπως για την “απομνημόνευση” της αποδοχής των όρων χρήσης και πολιτικής απορρήτου ώστε να μην εμφανίζεται συνεχώς η σχετική ειδοποίηση κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα.
Ειδικά για την συμμετοχή σας στη συλλογή υπογραφών:
Για την συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών συμπληρώνετε ως υποχρεωτικά πεδία το Όνομα, το Επώνυμο , ο Δήμος κατοικίας, ενώ προαιρετικά η πόλη, το τηλέφωνο , η ιδιότητα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η πρωτοβουλία , σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προκειμένου να λάβει την απαραίτητη στήριξη.
Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των υποστηρικτών που δίνουν τη συγκατάθεσή τους για να επικοινωνήσουμε περαιτέρω μαζί τους προκειμένου να τους κρατήσουμε ενήμερους για τη δουλειά μας σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ.ικά ζ
Με την αποδοχή των παρόντων όρων και την υποβολή της συμμετοχής σας ολοκληρώνεται η διαδικασία συνυπογραφής σας.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ονοματεπώνυμο (και η ιδιότητά σας, αν την έχετε συμπληρώσει) δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτής της πρωτοβουλίας, για το χρονικό διάστημα που αυτή θα αξιοποιείται ως μέσο προβολής, ανάδειξης και διεκδίκησης των αιτημάτων που περιέχονται στο κείμενο.
Η διεύθυνση e-mail σας Δεν δημοσιεύεται με κανέναν τρόπο, ούτε στην παρούσα ιστοσελίδα, ούτε γίνεται αντικείμενο άλλης επεξεργασίας για οποιοδήποτε, προωθητικό ή άλλο σκοπό.


Συνολικά, τα προσωπικά σας στοιχεία με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο ΔΕΝ θα προωθηθούν, διαβιβαστούν, και δημοσιοποιηθούν, παρά μόνο για τις ανάγκες και τους σκοπούς της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συλλογής υπογραφών. Συγκεκριμένα, οι υπογραφές που θα συλλέγονται (ονοματεπώνυμα, δήμος, ιδιότητες) θα αξιοποιούνται για την σχετική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση, την συλλογική παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς και γενικά την ανάδειξη της πρωτοβουλίας και των ζητημάτων και αιτημάτων που προβάλλονται με αυτήν. Για τους σκοπούς αυτούς θα αξιοποιηθεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά η διαμόρφωση υπομνημάτων προς τις αρχές, η δημοσίευση της πρωτοβουλίας και των υπογραφών σε εφημερίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης, έντυπα, διαδικτυακά κ.α.
Η επιλογή αποδοχής των παρόντων όρων συλλογής – επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων επέχει θέση ρητής και ειδικής συγκατάθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, γι’ αυτό και συνιστά απαραίτητο στοιχείο – βήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνυπογραφής σας.